מחירון

  • בדיקת מסלקה פנסיונית וניתוח תיק – 400 ש״ח (לזוג 600 ש״ח)
  • בדיקת תיק הביטוח המשפחתי – 400 ש״ח
  • בדיקת תיק פנסיוני וביטוחי – 700 ש״ח (לזוג 1,000 ש״ח)
  • טיפול בתביעה בפוליסה שלא בוצעה אצלנו – 300 ש״ח לשעת עבודה
  • טיפול בבקשת הלוואה מחסכון פנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, קופת גמל, פוליסה פיננסית) – 400 ש״ח
  • מינוי סוכן לפוליסות קיימות (אחת או יותר) – 400 ש״ח

כל המחירים כוללים מע״מ