מחירון

  • דו״ח ממסלקה פנסיונית (ללא ניתוח) – 100 ש״ח לבקשה
  • בדיקת תיק פנסיוני – 600 ש״ח (לזוג 900 ש״ח)
  • בדיקת תיק ביטוחי משפחתי – 800 ש״ח
  • בדיקת תיק פנסיוני וביטוחי – 1,300 ש״ח (לזוג 1,600 ש״ח)
  • טיפול בתביעה בפוליסה שלא בוצעה אצלנו – 300 ש״ח לשעת עבודה
  • טיפול בבקשת הלוואה מחסכון פנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, קופת גמל, פוליסה פיננסית) – 500 ש״ח
  • מינוי סוכן לפוליסות קיימות (אחת או יותר) – 500 ש״ח

כל המחירים כוללים מע״מ