מחירון

  • מינוי סוכן לפוליסות קיימות (אחת או יותר) – 400 ש״ח
  • בדיקת מסלקה פנסיונית וניתוח תיק – 400 ש״ח
  • בדיקת תיק ביטוחי – 400 ש״ח
  • טיפול בתביעה בפוליסה שלא בוצעה אצלנו – 600 ש״ח

כל המחירים כוללים מע״מ